Nowości

Obrona pracy dyplomowej w studium fotografii online

W dniu 19 kwietnia 2022 roku o godz. 20.00 odbędzie się publiczna obrona pracy dyplomowej Przemysława Kralki, abiturienta internetowego studium fotografii Akademii Foto Oko.

Autor wykonał serię studyjnych zdjęć o tematyce rodzicielskiej, noworodkowej pt. Narodziny.

Recenzentem będzie Wojciech Ulman, a członkiem komisji Ewa Lemke. Promotor to niżej podpisany.

W egzaminie dyplomowym można było wziąć udział, ponieważ obrona jest publiczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *